พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ

พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ

สอนทำสร้อยคอ จากแผ่นพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นพลาสติกใส (พลาสติดเคลือบบัตร) ตัดเป็นลายก้อนเมฆ ลายสามเหลี่ยม… (กระดาษ 1 แผ่น ได้ประมาณ 4 ชิ้น) เจาะรูทั้งสองข้าง
  2. นำไปอบในเตาอบ (อบจนพลาสติกแข็ง ละลายไม่ได้อีก)
  3. เมื่ออบเสร็จ นำมาประดับด้วย เม็ดคริสตัล (ทำลายสวยๆ) จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกันด้วยห่วงเชื่อม
  4. เมื่อเสร็จแล้ว เชื่อมด้วยสายสร้อย ทั้งสองด้าน
  5. ติดตะขอให้เรียบร้อย

นำไปใส่สวยๆค่ะ

คลิปสอนทำสร้อยคอ

พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 0
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 7
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 20
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 1
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 4
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 15
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 21
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 13
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 22
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 6
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 17
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 3
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 12
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 2
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 23
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 19
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 11
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 9
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 5
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 14
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 16
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 10
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 18
พลาสติกใส เม็ดคริสตัล สร้อยคอสวยๆ 8