สอนทำดอกไม้ เย็บขอบดอกไม้ ในผ้า

อุปกรณ์ ผ้ารูปดอกไม้, ฟองน้ำ, เข็ม, ด้าย วิธีทำ
  1. นำผ้าที่มีรูปดอกไม้ มาวางบนฟองน้ำ
  2. ใช้เข็ม ที่ร้อยด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเย็บ ขอบดอกไม้
  3. เจาะรูที่ดอกไม้ โดยใช้เข็มทิ่ม เป็นแนวขอบที่ต้องการ
  4. เย็บไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
คลิปวีดีโอ