คลิปสอนพับโบว์ สำหรับติดการ์ด

คลิปสอนพับโบว์ สำหรับติดการ์ด
อุปกรณ์ โบว์ 1 เส้น วิธีทำ
  1. นำโบว์ มาพับซ้อนกัน พันตรงกลางสำหรับทำเป็นแกนกลางโบว์
  2. คลี่ตรงโบว์ให้มีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
  3. ตัดปลายโบว์ ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน
คลิปสอนพับโบว์
คลิปสอนพับโบว์ สำหรับติดการ์ด 0