สอนตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ

สอนตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ
อุปกรณ์ โคมไฟ, ผ้าขาวบาง, กาว, กรรไกร, วิธีทำ
  1. ตัดผ้าขาวบางหุ้มขอบด้านล่าง - ด้านบนโคมไฟ
  2. จากนั้นตัดผ้าที่เหลือเป็นวงกลม ทำไว้จำนวนเยอะๆ
  3. จากนั้นนำวงกลมที่ได้ มาติดที่โคมไฟ ซ้อนๆกัน คล้ายๆดอกกุหลาบ ติดให้ทั่วโคมไฟ
คลิปสอน ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ
สอนตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ 0