ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด

ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเสื้อยืดเก่าๆ ตัดด้านบนและด้านล่างออก เหลือแต่ตรงกลาง ตกแต่งด้วยพิมพ์ลายดอกไม้ ลายดาว … ตามชอบ
  2. รอสีแห้ง
  3. นำไปผูกห่อกล่องของขวัญ
  4. วิธีห่อของขวัญ นำของขวัญไว้ตรงกลาง จากนั้น นำผ้าที่อยู่มุมตรงข้าม ผูกเข้าด้วยกัน ผูกทั้งสี่มุม
นำไปวางประดับเป็นกล่องของขวัญสวยๆ หรือมอบเป็นของขวัญคนพิเศษได้ ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 0
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 7
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 1
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 4
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 6
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 3
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 2
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 9
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 5
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 10
ไอเดียห่อของขวัญ ด้วยเสื้อยืด 8