ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้

ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกเครื่องดนตรีที่ต้องการเปลี่ยนสี
  2. ทาสีขาวให้ทั่วเครื่องดนตรีที่เตรียมไว้ ด้วยสีน้ำแบบไม่หลุด
  3. รอสีขาวแห้ง
  4. ตกแต่งลวดลายให้มีสีสัน ด้วยสีน้ำสีสดใส
นำไปใช้ หรือประดับสวยๆค่ะ  
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 0
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 1
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 2
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 3
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 4
ระบายสีเครื่องดนตรี ให้มีสีสัน น่าใช้ 5