กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ

กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดสายเครื่องประดับ เป็นชิ้นเล็กๆ หลายๆชิ้น
  2. นำชิ้นเครื่องประดับที่ได้ นำมาติดกับแว่นตาที่เตรียมไว้
  3. รอกาวแห้ง
นำมาใส่สวยๆค่ะ เลือกของที่มี นำมาประดับตกแต่งสวยๆ ตามแบบที่ต้องการนะคะ  
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 0
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 7
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 1
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 4
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 6
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 3
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 2
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 9
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 5
กรอบแว่นตา ตกแต่งจากเครื่องประดับเก่าๆ 8