สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม

สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม
อุปกรณ์ ฆ้อน, ฝาน้ำอัดลม, ลวด, สี, กรรไกรดัดลวด วิธีทำ
  1. ใช้ฆ้อนทุบฝาน้ำอัดลมให้แบนเรียบ
  2. นำฝาที่ทุบแล้ว ไปทาสีให้สวยงามตามชอบ
  3. เตรียมที่ห้อยต่างหูให้พร้อม พันด้วยลวด
  4. นำฝาที่แห้งแล้ว จากสีที่ทาเตรียมไว้ มาร้อยที่เส้นลวด
  5. จากนั้นม้วนปลายลวดที่เหลือให้เป็นขดคล้ายก้นหอย
  6. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง
คลิปสอนทำต่างหู
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 0
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 1
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 2
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 3
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 4
สิ่งประดิษฐ์ ต่างหูสวยๆ จากฝาน้ำอัดลม 5