สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู

สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแกนกระดาษทิชชู อันแรก ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญสีสวย
  2. นำแกนกระดาษทิชชูอีกอัน ตัดครึ่ง ติดกระดาษด้านบนเป็นฝาปิดด้านบน
  3. ห่อด้านนอกให้เรียบร้อย
นำไปใส่กระดาษการ์ดสวยๆ  
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 0
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 1
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 2
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 3
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 4
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 5
สอนทำที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู 6