ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส

ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาด ขนาด 1 x 6 นิ้ว
  2. ตัดเป็นเส้นๆ หลายๆเส้นรวมกัน
  3. จากนั้นนำผ้าแต่ละเส้น มาคล้องรวมกัน คล้องรวมกันหลายๆเส้น
นำไปประดับต้นคริสต์มาสสวยๆ  
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 0
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 1
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 2
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 3
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 4
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส 5