กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ

กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดกิ๊บกับกระดาษสี จากนั้น นำสีทาเล็บ ทากิ๊บดำให้ทั้ว
  2. รอสีแห้ง
  3. นำตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำสั้นๆ ประดับ สอดระหว่างกิ๊บดำ ที่ทาสีแล้ว
นำไปประดับทรงผมสวยๆ  
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 0
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 1
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 2
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 3
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 4
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ 5