สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้

สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้

ประดิษฐ์สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลูกปัดมาย้อมสีด้วยสีผสมอาหาร สีแดง สีม่วง สีเขียว … สีตามชอบ
  2. จากนั้นนำเชือกมาย้อมสี ทิ้งไว้สักพัก รอให้สีติดกับเชือก
  3. นำมาพันรอบส้อม ทำให้เป็นปอมๆ เป็นพู่ๆ สำหรับตกแต่งสร้อยคอ
  4. ตัดเศษผ้าให้เป็นรูปหัวใจ 2 ดวงประกบกัน
  5. นำลูกปัดไม้มาชุปกาว ชุปกากเพชร สำหรับตกแต่งร้อยเป็นสร้อยคอ
  6. จากนั้นนำของที่เตรียมไว้ทั้งหมด มาร้อยเข้าด้วยกัน ตกแต่งตามชอบ

นำไปเป็นสร้อยคอให้เด็กๆสวมใส่ น่ารักๆ

สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 0
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 7
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 1
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 4
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 6
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 3
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 2
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 9
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 5
สร้อยคอสวยๆ ทำจากลูกปัดไม้ 8