กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ

กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ

กิ๊บติดผม ตกแต่งด้วยริบบิ้น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำริบบิ้นสีสวย ประมาณ 3–4 สี สีละ 2 เส้น
  2. นำมาถักเปีย ติดกิ๊บ สลับซ้าย ขวา ไปมา (ลอดช่องระหว่างกิ๊บติดผม)
  3. เมื่อถักรอบกิ๊บ เหลือปลายสายริบบิ้นไว้ ติดลูกปัดประดับ น่ารักๆ

นำไปตกแต่งทรงผมสวยๆ

กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 0
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 7
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 1
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 4
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 15
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 13
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 6
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 17
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 3
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 12
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 2
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 11
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 9
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 5
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 14
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 16
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 10
กิ๊บติดผม ตกแต่ง ริบบิ้นเส้นเล็กๆ 8