ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด

ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด

สอนทำกล่องจากวัสดุเหลือใช้ ห่อกระดาษสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องด้านนอกด้วยกระดาษสีสด
  2. ตกแต่งฝากล่องให้สวยงาม
  3. ห่อหลายๆแบบ

นำไปของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 0
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 7
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 1
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 4
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 6
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 3
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 2
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 9
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 5
ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด 8