ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีไม้หนีบผ้า ด้วยสีสวยๆ ทาให้ทั่วไม้หนีบผ้า
  2. จากนั้นปั้มสีตัวอักษร ลงบนไม้หนีบผ้า เลือกคำตามชอบ
  3. รอสีแห้ง
นำไปหนีบกระดาษสวยๆ  
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 0
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5
ตกแต่งไม้หนีบผ้าแบบไม้ ทาสี ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6