ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน

ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับกระดาษ ตามรูปด้านบน ติดกาวให้เรียบร้อย
  2. ตกแต่ง วาดลายน่ารักๆ ตามชอบ
  3. ตกแต่งให้สวยงาม
นำไปคั่นหนังสือ น่ารักๆค่ะ  
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 0
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 1
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 2
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 3
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 4
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 5
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 6
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 7
ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักๆ ตัวการ์ตูน 8