ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู

ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีรอบๆแกนกระดาษทิชชูด้วยสีเงิน ทาให้ทั่ว รอสีแห้ง
  2. ติดกระดาษเป็นท้องหุ่นยนต์ ตกแต่งปุ่มบังคับหุ่นยนต์ด้วยเม็ดลูกปัดเล็กๆ
  3. ติดตา ติดแขนหุ่นยนต์ให้เรียบร้อย
นำไปเล่นสนุกๆ  
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 0
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 1
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 2
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 3
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 4
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 5
ทำหุ่นยนต์ (Robot) จากแกนกระดาษทิชชู 6