โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง

โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง
ตกแต่งโต๊ะสีสด ระบายสีด้วยสีน้ำแบบลบไม่ออก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกสีน้ำ สีสดใส ระบายสีที่บล็อคด้านหลัง
  2. นำสีคล้ายๆกัน ทาสีที่โต๊ะไม้ ที่เตรียมไว้
  3. รอสีแห้ง
นำไปวางหลังบ้านสวยๆ  
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 0
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 1
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 2
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 3
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 4
โต๊ะหลังบ้าน ระบายสีลูกกวาด น่านั่ง 5