หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน

หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน
หมวกไปทะเล วาดลายแตงโม

อุปกรณ์

  1. หมวกปีกกว้าง
  2. สีน้ำ
  3. พู่กัน

วิธีทำ

  1. ระบายสีที่หมวกด้วย สีเขียว สีแดง (ตามกลีบแตงโม)
  2. ระบายสีดำ เป็นเม็ดแตงโม
  3. รอสีแห้ง
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 0
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 1
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 2
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 3
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 4
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 5
หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน 6