สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ

สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ
สอนทำที่วางโทรศัพท์มือถือ จากแผ่นไม้อัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปแท่นวางโทรศัพท์ 2 อัน ปริ้น แบบที่วางโทรศัพท์มือถือ
  2. ตัดให้เรียบ เนียน ทาสีให้สวยงาม
  3. ติดแผ่นพับ ให้เรียบร้อย
นำไปวางโทรศัพท์ สวยๆ  
สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ 0
สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ 1
สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ 2
สอนทำแท่นวางโทรศัพท์สวยๆ 3