การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ

การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ

การ์ดวันเกิด ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษการ์ด เตรียมไว้
  2. ตัดกระดาษครึ่งวงกลม
  3. เขียนคำว่า Happy birthday ลงไป ระบายสีให้สวยงาม
  4. จากนั้น พับสลับด้านหน้า ด้านหลัง
  5. นำไปติดกระดาษการ์ด ตรงกลางกระดาษ

ตกแต่งการ์ดให้สวยงาม

การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 0
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 7
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 1
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 4
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 6
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 3
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 2
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 9
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 5
การ์ดป็อบอัพ วันเกิด ทำเองแบบง่ายๆ 8