การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน

การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน

สอนทำการ์ดวาเลนไทน์สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูด้านหน้ากระดาษการ์ด
  2. วาดรูปหัวใจ ขนาดเล็กกว่ากรอบที่เหลี่ยมที่ตัดออกจากกระดาษการ์ด
  3. นำรูปหัวใจซ้อนกันสองดวง วางเป็นแบบ ตัดตามรอยบนกระดาษสีหวาน
  4. เจาะรู ซ้อนหัวใจ ผูกติดกัน (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  5. จากนั้น เจาะรูที่ขอบกระดาษการ์ด นำไปแขวนสวยๆ

นำไปใส่ซอง มอบให้คนรัก

การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 0
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 1
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 2
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 3
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 4
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 5
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 6
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 7
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ หัวใจแขวน 8