คลิปสอนทำการ์ด สำหรับให้ วันอากาศดีๆ

คลิปสอนทำการ์ด สำหรับให้ วันอากาศดีๆ
อุปกรณ์ กระดาษทำการ์ด, กรรไกร, ของสำหรับตกแต่งการ์ด วิธีทำ
  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำการ์ดให้พร้อม
  2. นำกระดาษการ์ด แบบพับครึ่ง มาตกแต่งด้านหน้า ด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้
  3. ติดรูปพระอาทิตย์น่ารักๆ ตรงกลางการ์ด
  4. นำไปติดหน้ากระดาษการ์ด ที่เตรียมไว้ จากข้อ 2
คลิปสอนทำการ์ด
คลิปสอนทำการ์ด สำหรับให้ วันอากาศดีๆ 0
คลิปสอนทำการ์ด สำหรับให้ วันอากาศดีๆ 1
คลิปสอนทำการ์ด สำหรับให้ วันอากาศดีๆ 2