สร้อยแขนสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็ก

เครื่องประดับสวยๆ ลูกปัดสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัด สร้อยเงินเส้นเล็กๆ
  2. ติดตะขอ หัวท้ายสร้อยข้อมือ บีบด้วยคีมที่เตรียมไว้

ทำเสร็จ นำไปใส่ให้สวยงาม