สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ร้อยเม็ดลูกปัดสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ กับเชือกสีสวย
  2. ปิดหัว ปิดท้าย ลูกปัดเม็ดเล็กเหล็กสีสด

นำไปใส่เล่นสวยๆ

สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 7
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 4
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 6
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 3
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 9
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 5
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ 8