กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ

กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ

สอนตกแต่งกางเกงขาสั้น ประดับพู่สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขากางเกงออก เป็นกางเกงขาสั้น
  2. ติดพู่ประดับขากางเกงน่ารักๆ ทำจนรอบขากางเกง
  3. เย็บติดให้สวยงาม

ทำเสร็จ นำไปใส่เล่นสวยๆ

กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 0
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 7
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 1
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 4
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 6
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 3
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 2
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 9
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 5
กางเกงขาสั้นสวยๆ ติดพู่ ประดับขอบกางเกงน่ารักๆ 8