กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ

กล่องของขวัญ ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีน้ำสวยๆ ลงบนกระดาษ
  2. ตัดเป็นวงกลม
  3. นำไปติดบนกล่องกระดาษ ทากาวให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของสวยๆ