กล่องดินสอสวยๆ ประดับลาย ตกแต่งลายดิสอ

ตกแต่งดินสอสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ ขนาด 1 x 6 1/2 นิ้ว
  2. ทากาว พันรอบดินสอไม้สวยๆ
  3. เหลาด้วยกบเหลาดินสอ
  4. ตกแต่งที่ใส่ดินสอ เสียบดินสอที่ตกแต่งเสร็จแล้ว

นำไปใช้สวยๆ