ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด

ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด

ตกแต่งกระป๋องสวยๆด้วยเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกมาพันรอบกระป๋อง ตั้งแต่ก้นกระป๋อง ขึ้นมาด้านบน
  2. ทากาวติดให้แน่น
  3. ตกแต่งด้วยปอมๆ ดอกไม้ หรืออะไรมากมาย ตามชอบ

นำไปใส่ของสวยๆ

ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 0
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 1
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 2
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 3
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 4
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 5
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 6
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 7
ไอเดียตกแต่งกระป๋องของขวัญ ด้วยเชือกสีสด 8