ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด

ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด

ต่างหูสวยๆ ทำจากพลาสติกสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปสัปปะรด ติดบนแผ่นพลาสติก ระบายสีด้วยสีเมจิก
  2. ใช้กรรไกรตัดตามรอย
  3. นำไปอบ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2–3 นาที
  4. จากนั้นนำไปติดกับส้นต่างหู

นำไปใส่สวยๆ

ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 0
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 1
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 2
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 3
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 4
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 5
ต่างหูสวยๆ ลายสัปปะรด 6