ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส

ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส

ถุงผ้าตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดลายผ้าสวยๆ ติดประดับถุงผ้า
  2. ทากาวติดให้แน่น
  3. ตกแต่งขอบดอกไม้สวยๆ ด้วยเข็มกับด้ายสีขาว

นำไปใช้สวยๆ

ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 0
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 7
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 1
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 4
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 6
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 3
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 2
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 9
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 5
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 10
ตกแต่งถุงผ้าลายสวย ด้วยผ้าสีสดใส 8