ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี

ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี

ตกแต่งประดับสายคล้องกีต้า สีสวย ด้วยเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าหลากสี ลายน่ารักๆ ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเตรียมไว้
  2. วางเศษผ้า บนสายกีต้า เรียงลายตามต้องการ
  3. จากนั้นนำไปเย็บติดด้วยจักรเย็บผ้า
  4. ตกแต่ง ติดหมุดให้เรียบร้อย

นำไปใส่กล่องเป็นของขวัญ หรือทำใช้เองค่ะ

ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 0
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 7
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 1
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 4
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 15
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 13
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 6
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 3
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 12
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 2
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 11
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 9
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 5
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 14
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 16
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 10
ประดับสายคล้องกีต้า ด้วยเศษผ้าหลากสี 8