ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม

ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม

สอนตกแต่งกางเกงยีนส์ จากหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับขากางเกงยีนส์
  2. ติดหมุดหนามลงไปบนขากางเกงยีนส์

นำไปใส่สวยๆ

ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม 0
ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม 1
ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม 2
ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม 3
ตกแต่งขากางเกงยีนส์ ด้วยหมุดหนาม 4