ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ

ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ

ดอกไม้สวยๆ วาดเอง ประดับการ์ด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีน้ำสวยๆ ลงบนกระดาษสีขาว
  2. วาดรูปกลีบดอกด้วย สีเมจิก
  3. ตัดกระดาษ ตามรอย

นำไปประดับตกแต่งการ์ด ตกแต่งบอร์ด สวยๆ

ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 0
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 7
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 1
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 4
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 15
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 13
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 6
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 17
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 3
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 12
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 2
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 11
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 9
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 5
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 14
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 16
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 10
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 18
ดอกไม้ตกแต่งการ์ด ระบายสีน้ำ สวยๆ 8