จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำ

จานรองแก้วลายผลไม้สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบสี ออกแบบลายที่ต้องการวาด ลงบนกระดาษ
  2. ระบายสี วาดภาพสีสวย บนไม้ก็อก สำหรับรองแก้ว
  3. รอสีแห้ง

นำไปรองแก้วสวยๆ ประดับบ้าน