ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ

ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ

ไอเดียเย็บถุงใส่ของ จากถุงพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถุงพลาสติก ตัดปากถุง ก้นถุง เหลือแต่ส่วนกลาง
  2. ทำหลายๆชิ้น นำมารีดด้วยเตารีด (ก่อนรีด ให้ผ้าทับด้านบนก่อนนะ)
  3. ตัดตัวอักษรสวยๆ สำหรับประดับ
  4. เย็บสายถุงผ้าขนาด 21 x 2 นิ้ว 2 อัน
  5. ผ้าส่วนกลาง 11 x 11 นิ้ว 2 ผืน
  6. ก้นถุง ด้านข้างถุง ขนาด 11 x 5 นิ้ว 3 ผืน
  7. นำมาเย็บติดกัน
  8. ติดสายถุงให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของ

ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 0
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 7
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 20
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 27
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 1
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 24
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 4
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 15
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 21
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 13
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 22
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 29
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 6
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 28
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 25
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 17
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 3
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 12
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 2
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 23
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 19
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 11
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 9
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 5
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 14
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 26
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 16
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 10
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 18
ถุงใส่ของทำจาก ถุงพลาสติกเก่าๆ 8