โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟสวยๆ จากสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายสวยที่ฐานโคมไฟแก้วด้วยสีเมจิก
  2. วาดเป็นแนวตรง แนวทแยง (สังเกตตามรูป)

ลองนำโคมไฟสวยๆที่มีอยู่แล้วมาตกแต่ง ประดับตามบ้าน

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก 0
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก 1
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก 2
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก 3
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก 4