ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกร

ทำที่ใส่กรรไกร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นรูปโค้งเหมือนกรวย (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. ตัด 3 ชิ้น ผ้าด้านนอก 2 ผ้าซับใน 1
  3. นำมาเย็บติดกัน ผ้าซับในอยู่ตรงกลาง
  4. เย็บขอบให้เรียบร้อย
  5. ติดกระดุม ที่ขอบผ้า เย็บยางรัด ทำเป็นสายคล้อง

นำไปใส่กรรไกร