รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ

รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ

รองเท้าแตะ ตกแต่งประดับดอกไม้ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเป็นวงกลมหลายๆวง
  2. จากนั้นพับสี่ส่วน (สังเกตวิธีพับจากรูปด้านล่าง)
  3. นำมาติดกับผ้าวงกลมที่เตรียมไว้
  4. ซ้อนๆทำเป็นกลีบดอกหลายๆกลีบ
  5. จากนั้นนำดอกไม้ที่ได้วางไว้ด้านบน ระบายสีสายรองเท้าคู่สวย ด้วยสีทาเล็บ

ทำหลายๆคู่ นำไปเป็นของขวัญได้นะ ลองทำกันค่ะ

รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 0
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 7
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 1
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 4
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 6
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 3
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 2
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 9
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 5
รองเท้าแตะ ประดับดอกไม้ ตกแต่งสีทาเล็บ 8