ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ

ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ

ไอเดียของขวัญ ส่งข้อความ ผ่านจานสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ ตามข้อความที่เขียน ให้เป็นช่อง สำหรับเขียนข้อความลงไป
  2. นำมาวางบนจาน ระบายสีลงไป บนจาน ตามข้อความที่เขียนไว้
  3. รอสีแห้ง

ห่อของขวัญ ส่งมองให้คนสำคัญ

ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 0
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 1
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 2
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 3
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 4
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 5
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 6
ไอเดียของขวัญ ตกแต่งจาน ส่งข้อความ 7