ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม

ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม

สอนทำกล่องสวยๆ จากไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลังกระดาษ ตัดเป็นรูปหัวใจ
  2. นำไม้จิ้มฟัน จิ้มเป็นรู ระยะห่างประมาณ 1 ซม. ติดกาวให้เรียบร้อย
  3. จากนั้นนำเชือกไหมพรม มาสานระหว่าง ไม้จิ้มฟัน
  4. เมื่อสานไปได้ครึ่ง ให้ตกแต่งด้วยเม็ดมุก นำเม็ดมุกใส่ลงไป จากนั้นสานต่อให้เสร็จ
  5. ตกแต่งขอบด้านบน ด้านล่าง ด้วยเม็ดพลาสติกสวยๆ ล้อมรอบ

นำไปใส่เครื่องประดับสวยๆ ตกแต่งประดับบ้าน

ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 0
ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 1
ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 2
ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 3
ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 4
ไอเดียประดิษฐ์กล่องเก็บของสวยๆ จากไหมพรม 5