การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้

การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้

การ์ดวันแม่ ลายดอกไม้ รูปหัวใจ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูดอกไม้ นำมาซ้อนกัน 2 อัน ทำเตรียมไว้ หลายๆดอก
  2. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ 2 ดวง ซ้อนกัน ติดดอกไม้ลงไปบนหัวใจ
  3. ตัดกระดาษการ์ด ตามขนาดที่กำหนดให้
  4. ติดกระดาษการ์ดสีสวย ด้านบนกระดาษสีขาว (ตามขนาด) นำไปเย็บขอบ (ถ้าไม่มีที่เย็บ ใช้กาวติดแทนได้นะ) ทำให้ครบทั้ง 3 ขนาด
  5. นำมาวางบนกระดาษการ์ด ขนาด 14 x 20 ซม. (พับครึ่ง)
  6. ติดกระดาษการ์ดด้านหน้า วางเรียงตามแบบ
  7. นำที่ปั้มตัวอักษร ปั้มคำว่า MOM ติดประดับด้านหน้าการ์ด

ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

คลิปสอนทำการ์ด

การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 0
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 7
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 20
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 1
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 4
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 15
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 21
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 13
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 22
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 6
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 17
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 3
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 12
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 2
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 19
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 11
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 9
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 5
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 14
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 16
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 10
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 18
การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้ 8