การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ

การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ

การ์ดวันแม่ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดคำว่า MOM ลงบนกระดาษการ์ดด้านหลัง
  2. แกะตัวอักษรด้วยคัตเตอร์
  3. พับตัวอักษรตามลายการ์ด
  4. นำกระดาษการ์ดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว วางตรงกลางกระดาษการ์ด
  5. ทากาว ตกแต่งการ์ดให้สวยงาม

นำไปมอบให้แม่ ในวันแม่ สวยๆค่ะ

การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ 0
การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ 1
การ์ด pop up วันแม่ สวยๆ 2