สอนทำต่างหูสวยๆ จากลวดและลูกปัด

ต่างหูสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดกับลวด ปิดหัวท้ายให้เรียบร้อย
  2. ดัดลวดอีกเส้น กับดินสอ ดัดประมาณ 3 รอบ
  3. นำมาล้อมรอบลูกปัดที่ทำเสร็จแล้ว เกี่ยวกับห่วงด้านล่าง ลูกปัด
  4. ใส่ต่างหูให้เรียบร้อย

ทำทั้ง 2 ข้าง นำไปประดับหูสวยๆค่ะ