หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว

หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว

หัวใจดวงเล็กๆ ในโหลแก้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ เป็นรูปหัวใจดวงเล็กๆ
  2. เสียบลวดเส้นเล็กลงไปในจุกก็อกโหลแก้ว พร้อมติดปลายด้วยหัวใจดวงเล็กๆ
  3. นำไปติดกับสายสร้อยคอสวยๆ ที่เตรียมไว้

นำไปมอบให้คนรัก หรือคนรู้ใจค่ะ

หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 0
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 1
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 2
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 3
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 4
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 5
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 6
หัวใจดวงเล็ก ในโหลแก้ว 7