จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม

จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม

สอนทำจานรองแก้ว รองชาม สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ตัดส่วนสีเขียวออก ให้เหลือแต่กระดาษสีขาว
  2. นำสีขาว ระบายแผ่นไม้ก็อกกลมๆ จากนั้นนำกระดาษจากข้อ 1 วางลงไปบนแผ่นไม้ก็อก นำไปวางไว้ตรงกลาง
  3. ทาสีเขียว สีส้ม หรือสีเหลือง ตรงส่วนที่เหลือ
  4. รอสีแห้ง แกะกระดาษออก

นำไปวางชาม สวยๆ ประดับบ้าน

จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม 0
จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม 1
จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม 2
จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม 3
จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม 4