เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

เข็มกลัดเล็กๆ ทำเอง ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นวงกลม ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ผืน
  2. นำผ้า พับครึ่งวงกลม เย็บเนาตรงขอบ จากนั้นดึงปลาย (สังเกตจากรูปด้านล่าง) นำมาเรียงกัน 3 กลีบ
  3. นำผา วงกลมผืนสุดท้าย ทำเป็นเป็นหน้า ใส่ตา เติมปากเล็กๆลงไป
  4. จากนั้นเย็บขอบ ดึงให้กลม นำไปติดกาว วงด้านบนกลีบทั้งสาม
  5. ตัดผ้าสีเขียว ทำเป็นก้านดอกไม้ เย็บเข็มกลัดติดลงไป
  6. นำไปเย็บติดกับดอกไม้สีเขียว

นำไปประดับตกแต่ง ทรงผมสวยๆ