กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง

กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง

ไอเดียเย็บกระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้า ขนาดประมาณ 7.5 x 5.5 นิ้ว 2 ผืน
  2. จากนั้นนำผ้าทั้งสองผืน วางตรงกลางซิป เย็บให้ติดกับซิป
  3. จากนั้นเย็บผ้าทั้งสองผืนติดกัน
  4. นำพลาสติก ติดอีกด้านของซิป
  5. นำที่หนีบมาหนีบ ให้ติดกับซิป
  6. ติดเทปกาว สีสวย ลงไป ให้คลิปหนีบ หนีบให้ติดกับกระเป๋า (หรือใช้เศษผ้า แทนได้ค่ะ) ติดส่วนด้านข้าง และก้นกระเป๋า ตัดส่วนเกินซิปออก
  7. นำไปเย็บด้วยจักรเย็บผ้า

ทำเป็นที่ใส่แปรง เครื่องสำอางค์ หรือของกระจุกกระจิกได้ค่ะ

กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 0
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 7
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 1
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 4
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 6
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 3
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 2
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 11
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 9
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 5
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 10
กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์... ทำเอง 8