ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

ล้อแม็กซ์เก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำล้อแม็กซ์ ล้าง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นทาสีด้านใน นำเศษกระเบื้อง ตกแต่งด้านนอกกระถาง ติดด้วยปูน
  3. นำดินใส่ด้านใน พร้อมปลูกดอกไม้สวยๆ

นำไปประดับบ้าน ประดับสวนสวยๆค่ะ

ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 0
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 1
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 2
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 3
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 4
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 5
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 6
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 7
ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน 8