ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก

ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก

ตกแต่งของใช้ จากสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำชามสีขาว เนียนๆ เตรียมไว้ให้พร้อม
  2. ออกแบบลายที่จะวาดลงบนกระดาษ
  3. ระบายสีเมจิก เขียนลายลงไปบนชามสวยๆ
  4. รอสีแห้ง

นำไปเป็นของที่ระลึก ของขวัญได้ค่ะ

ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 0
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 7
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 1
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 4
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 13
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 6
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 3
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 12
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 2
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 11
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 9
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 5
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 14
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 10
ตกแต่งลายชาม แจกัน จากสีเมจิก 8